دفتر مرکزی

آدرس: شهریار، بین فاز یک و دو اندیشه ، خیابان درختی ، کوچه3 ، پلاک4

ایمیل : info@sadlavin.com

تلفن: 26-65533321-021

فکس: 65533320-021

1 مدیریت عامل

نام : جناب آقای دکتر آرش دادگردوست

شماره تماس : 65533322 - 021


2 مدیریت تولید

نام : آقای مهندس داوود خویشوند

شماره تماس : 65533323 - 021


3 مدیریت فنی و مهندسی

نام : آقای مهندس حمید مقیمی

شماره تماس : 65533324 - 021


4 واحد فروش و بازرگانی

نام : سرکار خانم پیرهادی

شماره تماس : 09129276654 و 09121158095